Moja Wieś w Internecie

            Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

            czerwiec 2011

Adamowo
Budziszewo
Buk Góralski
Buk Pomorski
Bukowiec
Gorzechówko
Górale
Jabłonowo Zamek
Jaguszewice
Kamień
Konojady
Lembarg
Mileszewy
Nowa Wieś
Piecewo
Płowęż
Płowężek
Szczepanki
REDAKCJA
spis treści

Lembarg

historia
architektura
ludzie
galeria

Lembarg

 

Postaci zasłużone i związane z miejscowością Lembarg: Alfons Mańkowski - (1870 - 1941) - studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, po czym otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1920 - 1923 został proboszczem w Radzyniu Chełmińskim, a od 1923 roku do 1940 był nim w Lembargu. W latach 1910 - 1918 współpracował z "Gazetą Olsztyńską" i działaczami warmińskimi. W 1920 roku działał w akcji plebiscytowej mającej przynieść wolność Warmii. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT). W okresie międzywojennym skupiał się na działalności naukowej, organizacyjnej i kościelnej. W 1925 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1939 roku został aresztowany przez Niemców i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł. W 1951 roku jego prochy przeniesiono na cmentarz w Lembargu. 

 

Bernadeta Maciąg (1928 - 2009) - mieszkanka Lembarga, która spisała swoje wspomnienia obozowe z pobytu w hitlerowskim obozie pracy w Potulicach. Ukazały się nowe drukiem w 2009 roku pt.: "Przeżyliśmy piekło, a mord, żeby więcej nie powrócił". Od 1992 roku aktywna członkini jabłonowskiego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W 1996 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego medalem Krzyż Oświęcimski. 

 

Liczba mieszkańców Lembarga to 420 osób. Lembarg jest wsią typowo rolniczą i niestety „starzejącą się”, ponieważ większość młodych ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu pracy, a co za tym idzie, rodzi się tu mało dzieci. Do grupy najstarszych mieszkańców należał p. Jan Buchalski, który przez 20 lat pełnił funkcję sołtysa. Z kolei p. Władysława Buchalska – do 2008r. była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, pracowała w nim 40 lat. Aktualnie sołtysem wsi jest p. Bożena Dąbrowska, funkcję tę pełni od 10 lat. W ciągu ostatnich kilku lat etapami remontowano budynek świetlicy wiejskiej, przy którym powstał plac zabaw dla dzieci. Tu właśnie spotykają się mieszkańcy na zebraniach, spotkaniach z okazji różnych świąt i uroczystości, na festynach podczas Dni Lembarga. W budynku działa też od 5 lat świetlica środowiskowa dla dzieci. Zajęcia organizowane są podczas wakacji letnich i ferii zimowych. Dzieci i młodzież wyjeżdżają też na wycieczki.

 

W Lembargu działa Koło Gospodyń Wiejskich, które liczy 20 aktywnych członkiń, a jego przewodniczącą jest p. Małgorzata Małkowska. Nie udało się na chwilę obecną ustalić, kto i dokładnie w którym roku zapoczątkował działalność tego koła, wiadomo jednak, iż istnieje ono bez przerwy i najprawdopodobniej w 2010r. będzie obchodziło swój złoty jubileusz. Koło organizuje spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, zabawy taneczne. Od wielu lat członkinie biorą aktywny udział w imprezach typu: Potrawy wigilijne, Stoły wielkanocne, Dożynki – gdzie prezentują i umożliwiają degustację swoich potraw. KGW Lembarg wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w konkursach na wieńce dożynkowe w gminie i powiecie.

 

[źródła: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonowo Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego; wywiad z obecnym sołtysem wsi przeprowadzony w listopadzie 2009 roku]

 


 


Jesteś tutaj: Strona główna-Lembarg-ludzie

Poprzednia strona: architektura Następna strona: galeria