Moja Wieś w Internecie

            Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

            czerwiec 2011

Adamowo
Budziszewo
Buk Góralski
Buk Pomorski
Bukowiec
Gorzechówko
Górale
Jabłonowo Zamek
Jaguszewice
Kamień
Konojady
Lembarg
Mileszewy
Nowa Wieś
Piecewo
Płowęż
Płowężek
Szczepanki
REDAKCJA
spis treści

Lembarg

historia
architektura
ludzie
galeria

Lembarg

 

Do niedawna obowiązywała pisownia Lembark a nie Lembarg. Ten stan rzeczy zmieniło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 roku, które wprowadziło jako poprawną pisownię Lembarg.

 

Pierwsza wzmianka o Lembargu dotyczy roku 1222, kiedy to książę Konrad Mazowiecki oddał część grodów i wsi ziemi chełmińskiej biskupowi pruskiemu Christianowi. Funkcjonował tu wtedy gród wczesnośredniowieczny o charakterze ośrodka strażnickiego nad Lutryną. Dziś zachowany w postaci pierścieniowatego wału wys. 8 – 10m na obszarze 80x70m z wewnętrznym nieckowatym majdanem. Odkryto ślady dookolnej wewnętrznej zabudowy oraz relikty drewniano-ziemnych umocnień wałów wzmocnionych kamieniem.

 

Po sprowadzeniu Krzyżaków do Polski wieś znalazła się w obszarze Państwa Zakonnego. Do Polski powróciła dopiero po II pokoju toruńskim (1466r.) i wchodziła w skład starostwa brodnickiego.

 

Okres polskiego panowania przerwały czasy zaborów. Lembarg powrócił w posiadanie odradzającego się państwa polskiego po 1920 roku. W 1647 roku powstała tu szkoła dla młodzieży wyznania ewangelickiego, która od roku 1894 funkcjonowała jako szkoła symultanna (dla młodzieży różnych wyznań).

 

W okresie okupacji hitlerowskiej wieś dotknęły prześladowania i wysiedlenia między innymi do obozu pracy w Potulicach. Świadczą o tym tablice pamiątkowe a zarazem miejsca pamięci. Pierwsza usytuowana na cmentarzu kościoła zawiera nazwiska 31 mieszkańców - ofiar okupacji hitlerowskiej. Druga umieszczona na budynku na skrzyżowaniu drogi w kierunku Kruszyn Dużych zawiera napis: "W hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939 - 1945, mieszkańcy Lembarga."

 

[źródło: Spacerkiem po Jabłonowie, Jabłonowo Pomorskie 2009]

 


 


Jesteś tutaj: Strona główna-Lembarg-historia

Następna strona: architektura