Moja Wieś w Internecie

            Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

            czerwiec 2011

Adamowo
Budziszewo
Buk Góralski
Buk Pomorski
Bukowiec
Gorzechówko
Górale
Jabłonowo Zamek
Jaguszewice
Kamień
Konojady
Lembarg
Mileszewy
Nowa Wieś
Piecewo
Płowęż
Płowężek
Szczepanki
REDAKCJA
spis treści

Jaguszewice

historia
architektura
ludzie
galeria

Jaguszewice

 

Majątek wymieniony w 1366 roku należący do sędziego ziemskiego Jokusza z nadania wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode pod nazwą Jacoschkovitz  (Jacuschdorf, Jacobsdorff, Jakvechewycze). W kolejnych latach właścicielami ziemi byli: Mikołaj z Jacoschkovitz (1407r.), rycerz Hans (1423–1424), Henryk i Piotr z Jacuschdorf (1446r.), Piotr i Zofia Tadajewscy (1526r.). Od 1570 roku pojawia się nazwa Henikelewicze, Jakuszewicze a właścicielami zostaje rodzina Wichulskich: Hartman Wichulski senior, Hartman Wichulski junior, Jerzy Wichulski.  W okresie międzywojennym wieś zamieszkiwało 124 katolików (dane na podstawie książki Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny, Pelplin 1928 r.).

 

Zachowały się tu: dwór z połowy XIX wieku, park dworski krajobrazowy z tego samego okresu, budynki folwarczne z końca XIX wieku, kapliczka przydrożna z 1877 roku, grodzisko wczesnośredniowieczne, na którym przeprowadzone wykopaliskowe badania sondażowe pozwoliły wyróżnić dwie fazy zasiedlenia obiektu – pierwszą datuje się na drugą połowę X i początek XI wieku, drugą na XII wiek. Odkryto tu relikty obiektów mieszkalnych (półziemianki), a także pozostałości konstrukcji kamienno-drewnianych związanych z budową wału obronnego. Pozyskano również liczny ruchomy materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki, wyrobów kościanych i metalowych.

 


 


Jesteś tutaj: Strona główna-Jaguszewice-historia

Następna strona: architektura